Sto Światów Dziecka

Sto Światów Dziecka to miejsce, które tworzone jest z pasji do Dziecka. Bo najważniejsze jest właśnie Dziecko, które samodzielnie myśli i działa. Dziecko, którego naturalną potrzebą jest komunikacja z otaczającym światem oraz wyrażanie siebie na wiele różnych sposobów.

Sto Światów Dziecka to miejsce, w którym podążamy za Dzieckiem, skupiamy się na jego indywidualnym potencjale i czerpiemy z jego naturalnego zaciekawienia otoczeniem. Rolą dorosłych zaś jest towarzyszenie, wspieranie w rozwijaniu potencjału Dziecka ale przede wszystkim robienie wszystkiego co tej ciekawości i chęci poznawania nie zniszczy.

Sto Światów Dziecka to również przestrzeń demokratyczna, która chce w naturalny sposób skupiać nauczycieli, rodziców i społeczność lokalną. Jednym słowem wszystkich, którzy mają wpływ na wychowanie Dziecka.

Serdecznie zapraszamy do odkrywania.

Michalina Wiśniewska

Statut Przedszkola pobierz tutaj.

filozofia

  • Koncepcja Filozofia edukacyjna metody Reggio Emilia oraz Edukacji Demokratycznej jest nam bardzo bliska – pielęgnujemy to. Dzieci stawiają pytania, poszukują odpowiedzi, dyskutują, negocjują i decydują.
  • Dbamy o tworzenie przestrzeni i warunków do swobodnego rozwoju dziecka – szanujemy Dziecko, w każdym przejawie jego aktywności i doświadczaniu Stu Światów.
  • Doceniamy możliwości poznawcze Dziecka, wierząc w jego mądrość oraz wrodzoną pasję poznawania świata, a jednocześnie uczymy się od nich poznawać otaczający nas świat.
  • Nie ustalamy programu nauczania z wyprzedzeniem. Jest on elastyczny i wynika z osobistych doświadczeń dzieci i nauczycieli. Realizowany jest w postaci krótko lub długoterminowych projektów.
  • Nauka angielskiego odbywa się codziennie metodą immersji językowej. • Opieramy się na idei Komunikacji Bez Przemocy (NVC – Non Violent Communication).
  • Podążamy za Dzieckiem w jego zaciekawieniu światem, pomagamy mu w realizowaniu jego pasji i zainteresowań, wzmacniamy postawę tolerancji, szacunku dla wielokulturowości i ekologii.
  • Dążymy do wypracowania wspólnie z Dzieckiem wewnętrznej motywacji, bez motywowania wykorzystującego kary i nagrody.
  • Spędzamy mnóstwo czasu na świeżym powietrzu, do dyspozycji mamy 700m2 ogrodu i pobliski las oraz tereny zielone. Wychodzimy z założenia, że nie ma nieodpowiedniej pogody, są nieodpowiednie ubrania, dlatego przebywamy na świeżym powietrzu codziennie, przez cały rok.

Przedszkole trzeba oswoić

Adaptacja w Stu Światach Dziecka – nowe Dzieci uczestniczą w indywidualnie zaplanowanym procesie adaptacji. Proponujemy rodzicom, aby wspólnie z dziećmi uczestniczyli w zajęciach adaptacyjnych, których celem jest poznanie otoczenia oraz osób w nim pracujących.

Organizacja

Dzieci przebywają u Nas w godzinach od 8. 00 do 17.30.

Grupy tworzą dzieci w różnym wieku (2.5 – 6 lat), to sprzyja lepszemu rozwojowi dzieci, wzmacnia zjawisko tutoringu rówieśniczego, pozwala młodszym dzieciom czerpać inspirację od starszych, te drugie z kolei uczy cierpliwości i opiekuńczości.

Co mówią rodzice