Dlaczego Sto Światów Dziecka

Sto Światów Dziecka to miejsce, które tworzone jest z pasji do Dziecka. Bo najważniejsze jest właśnie Dziecko, które samodzielnie myśli i działa. Dziecko, którego naturalną potrzebą jest komunikacja z otaczającym światem oraz wyrażanie siebie na wiele różnych sposobów.

Sto Światów Dziecka to miejsce, w którym podążamy za Dzieckiem, skupiamy się na jego indywidualnym potencjale i czerpiemy z jego naturalnego zaciekawienia otoczeniem. Rolą dorosłych zaś jest towarzyszenie, wspieranie w rozwijaniu potencjału Dziecka ale przede wszystkim robienie wszystkiego co tej ciekawości i chęci poznawania nie zniszczy.

Sto Światów Dziecka to również przestrzeń demokratyczna, która chce w naturalny sposób skupiać nauczycieli, rodziców i społeczność lokalną. Jednym słowem wszystkich, którzy mają wpływ na wychowanie Dziecka.

Nasza Wizja Dziecka

Dziecko jest pełne potencjału, którego źródłem jest jego umiejętność dziwienia się. Dziecko jest otwarte na świat i zdolne do konstruowania wiedzy w starannie zaprojektowanej przestrzeni, w której Jego sto języków ma szansę zaistnieć.

Według twórcy metody edukacji Reggio Emilia, Lorisa Malaguzzi, dziecko „stworzone jest z setek”. Do dyspozycji ma: sto języków, sto rąk, sto myśli w jednej chwili, sto sposobów myślenia i mówienia…

„…Dziewięćdziesiąt dziewięć z nich jednakże
zostają mu ukradzione
ponieważ szkoła i otoczenie
oddzielają jego głowę od ciała.
Każą mu: myśleć bez rąk
tworzyć bez głowy, słuchać i nic nie mówić…
…Każą mu: odkrywać świat dawno już odkryty…
…Mówią mu krótko i zwięźle, że nie ma stu języków.
Dziecko jednak mówi:
A gdyby tak było sto…

No właśnie…a gdyby tak było? W STU ŚWIATACH DZIECKA, STO JEST!!

Metody Pracy

Reggio Emilia

Podstawą metody edukacji Reggio Emilia jest wyobrażenie dziecka jako zdolnego, silnego, bogatego w różnego rodzaju możliwości i zasoby; dziecka, które chce się rozwijać, jest ciekawe świata i nim zadziwione.

High Scope

Podstawę naukową tej metody stanowi teoria rozwoju poznawczego Jeana Piageta, w myśl której stworzono system wskazujący dzieciom, jak się aktywnie uczyć, w jaki sposób planować i realizować swoje zamierzenia oraz jak sprawdzać skuteczność swojego działania.

Imersja

W Stu Światach Dziecka dzieci wprowadzane są w świat języka obcego bez wyjaśnień i tłumaczeń w języku ojczystym. Nauka języka angielskiego odbywa się codziennie i nastawiona jest na przyswajanie nowego języka wszystkimi zmysłami.

Sto Języków Dziecka

Stwarzanie dzieciom warunków do wyrażania siebie i tego, co poznają na wiele sposobów, za pomocą „stu języków”, które mają do dyspozycji wszystkie dzieci dopóty, dopóki świat dorosłych większości z nich im nie ukradnie (jak pisał L. Malaguzzi). Staje się to możliwe między innymi dzięki zorganizowaniu w przedszkolu atelier, czyli swojego rodzaju warsztatu/pracowni, w której dzieci mają dostęp do najróżniejszych materiałów i narzędzi, pozwalających im na eksplorowanie i kreatywne wyrażanie tworzonych przez siebie teorii.

SZCZĘŚLIWYCH DZIECI
SZCZĘŚLIWYCH RODZICÓW
ŚWIATÓW
DZIECKA

Co mówią rodzice